Měníme budoucnost neurologie
Novartis pomáhá pacientům již 25 let

Vstupte do světa
roztroušené sklerózy

Vstupte do světa
migrény

Měníme budoucnost neurologie

Tyto stránky jsou určeny výlučně odborníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Za odborníky ve zdravotnictví jsou považovány dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění výlučně osoby oprávněné předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, tj. lékaři nebo lékárníci.

Potvrzuji, že jsem odborníkem oprávněným předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.

potvrzuji

Virtuální stánek se nyní aktualizuje.

Pro lepší zobrazení virtuálního stánku prosíme otočte vaše zařízení "na šířku".