Kontaktujte nás

Děkujeme, že jste navštívili náš virtuální stánek. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi se Vám budeme věnovat.

Vitejte ve světě GILENYA
Vitejte ve světě GILENYA EDSS Rozšířená stupnice míry postižení u RS

Očkování u pacientů užívajících přípravek gilenya®

modelový profil pacienta

Vysoce účinná perorální léčba pro včasnou eskalační terapii aktivní RS
Důvěra v léčbu díky dlouhodobé zkušenosti

dozvědět
se více

Úhradové podmínky

dozvědět
se více

video
video
zip
reference
kontaktujte nás

Reference:

 1. Kappos L, et al. N Engl J Med 2010;362:387-401.
 2. Cohen JA, et al. N Engl J Med 2010;362:402-15.
 3. Agius M, et al. CNS Neurosci Ther. 2014;20(5):446-51.
 4. Weinstock-Guttman Bet al. CNS Drugs. 2018;32(1):75-84.
 5. Khatri BO. Ther Adv Neurol Disord 2016;9(2):130-147.
 6. Ziemssen T, et al. Autoimmunity Reviews 2017; 16: 355-376
 7. Rozhodnutí SÚKL (sukls80580/2011) o stanovení úhrady léčivému přípravku Gilenya ze zdravotního pojištění
 8. Cohen JA, et al. Ther Adv Neurol Disord 2019, Vol. 12: 1-16
 9. Ghezzi A, et al. Neurol Ther 2019; 8: 461-475.
 10. Indikační omezení úhrady LP Gilenya 10/2020 (http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0168462&tab=prices)
 11. SPC Gilenya
Vitejte ve světě GILENYA
Přípravek Gilenya pomáhá pacientům s RS v běžné klinické praxi v ČR již 9 let.7
Klinická zkušenost ze studie LONGTERMS až po dobu 14 let.8
Dlouhodobé sledování u pacientů s RRRS potvrdilo známý bezpečnostní profil fingolimodu.5,8
Vitejte ve světě GILENYA Důvěra v léčbu díky dlouhodobé zkušenosti
Fingolimod je hrazen u pacientů:

s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) - se známkami nepříznivé prognózy onemocnění, u kterých došlo navzdory léčbě nejméně jedním lékem první linie k rozvoji alespoň jednoho středně těžkého nebo těžkého relapsu - nebo

s rychle progredující závažnou formou RRRS, kteří prodělali nejméně dva relapsy v jednom roce a současně vykazují jednu nebo více gadolinium vychytávajících lézí na MRI mozku nebo zvýšení objemu T2 lézí ve srovnání s předchozí MRI.

Při intoleranci nebo nežádoucích účincích této léčivé látky je možné pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou druhé linie léčby RRRS.
Léčba fingolimodem není hrazena pacientům s absolutní hraniční hodnotou EDSS skóre nad 5,5. Léčba fingolimodem není dále hrazena, pokud pacient neodpovídá na léčbu například při dvou těžkých relapsech za rok nebo při trvalé progresi v Expanded Disability Status Scale (zvýšení EDSS během 12 měsíců mimo ataku o 1, pokud předchozí EDSS bylo 4,5 a více, nebo při ztrátě schopnosti chůze, tedy dosažení hodnoty EDSS nad 6,5).
Vitejte ve světě GILENYA Úhradové podmínky

Roztroušená skleróza v kontextu času

Vitejte ve světě GILENYA

RS mě dokáže nemile překvapit

"Překvapuje mě, že ač se na současné léčbě cítím celkem dobře, došlo u mě k dalsímu vzplanutí onemocnění."

Marek, 29 let

IT programátor, pracuje na plný úvazek

Změny během minulého roku

Zotavení po jednom středně těžkém relapsu s dočasným zhoršením EDSS

Lehké omezení ve výkonu práce

Anamnéza pacienta

Diagnóza RRRS před dvěma lety

V posledním roce jeden středně těžký relaps (zvýšení hodnoty EDSS z 2 na 3)

Léčba preparátem první linie terapie RS

Nejedná se o skutečného pacienta

EDSS skóre:

3

Modelový profil pacienta
Vitejte ve světě GILENYA

Tyto stránky jsou určeny výlučně odborníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Za odborníky ve zdravotnictví jsou považovány dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění výlučně osoby oprávněné předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, tj. lékaři nebo lékárníci.

Potvrzuji, že jsem odborníkem oprávněným předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.

potvrzuji
Pro lepší zobrazení virtuálního stánku prosíme otočte vaše zařízení "na šířku".