Kontaktujte nás

Děkujeme, že jste navštívili náš virtuální stánek. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi se Vám budeme věnovat.

Pro koho je léčba přípravkem Mayzent vhodná

Pro koho je léčba
přípravkem Mayzent vhodná

Prokázaná účinnost na známky zánětu
a projevy neurodegenerace1-5

Selektivní mechanismus účinku1,3

mayzent®
hrazen od
1.2.20216

Podmínky úhrady6

ROZPOZNEJTE PRVNÍ ZNÁMKY PROGRESE ONEMOCNĚNÍ VČAS

MSProDiscuss.com7-9

nově dostupné v češtině

RS Dotazník pro Vaše pacienty

Film SIDECAR

Film SIDECAR

ZIP

Reference

Kontaktujte nás

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

Reference:

  1. SPC MAYZENT
  2. Ziemssen T, Derfuss T, de Stefano N, et al. Optimizing treatment success in multiple sclerosis. J Neurol. 2016;263(6):1053-1065.
  3. Kappos L, Bar-Or A, Cree BAC, et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomised, phase 3 study. Lancet 2018; published online March 22. doi.org/10.1016/ S0140-6736(18)30475-6.
  4. Benedict RHB, Cree B, Tomic D, et al. Impact of siponimod on cognition in patients with secondary progressive multiple sclerosis: phase 3 EXPAND study results. Poster presented at: AAN Meeting; April 26, 2018; Los Angeles, USA.
  5. Gold R, Kappos L, Bar-Or A, et al. Efficacy of siponimod in secondary progressive multiple sclerosis patients with active disease: the EXPAND study subgroup analysis. Poster presented at: 35th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; September 11-13, 2019; Stockholm, Sweden.
  6. Rozhodnutí SÚKL o stanovení výše a podmínek úhrady LP Mayzent ze dne 22.12.2020 – Správní řízení sp. zn. SUKLS75075/2020
  7. Ziemssen T et al. Poster P2.156 presented at ANN 2016.
  8. Simsek D et al. Poster P241 presented at ECTRIMS 2015;
  9. Piani Meier D et al. Poster EP1401 presented at ECTRIMS 2017
JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

PřÍPRAVEK MAYZENT® PřEDSTAVUJE JEDINOU PERORÁLNÍ LÉčBU SPECIFICKY INDIKOVANOU K LÉčBE PACIENTů SE SPRS S AKTIVNÍM ONEMOCNěNÍM.1,3

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

Prokázaná účinnost na známky zánětu a projevy neurodegenerace1-5

účinnost

účinnost

bezpečnost

bezpečnost

zahájení léčby a dávkování

zahájení léčby
a dávkování

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

Prokázaná účinnost na známky zánětu a projevy neurodegenerace1-5

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

Prokázaná účinnost na známky zánětu a projevy neurodegenerace1-5

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

Prokázaná účinnost na známky zánětu a projevy neurodegenerace1-5

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

Selektivní mechanismus účinku1,3

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

MSProDiscuss.com7-9

Vyzkoušejte na
www.msprodiscuss.com
nyní i v češtině
JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

RS Dotazník pro Vaše pacienty

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

Film SIDECAR

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

Podmínky úhrady přípravku Mayzent® od 1.2.20216

JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1
JE NA čASE ZPOMALIT SEKUNDÁRNÍ PROGRESI. JE čAS pro MAYZENT.®1

Tyto stránky jsou určeny výlučně odborníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Za odborníky ve zdravotnictví jsou považovány dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění výlučně osoby oprávněné předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, tj. lékaři nebo lékárníci.

Potvrzuji, že jsem odborníkem oprávněným předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.

potvrzuji
Pro lepší zobrazení virtuálního stánku prosíme otočte vaše zařízení "na šířku".